Zoeken en vinden

Zoeken, maar niet vinden

U weet dat bepaalde informatie er moet zijn, maar is het niet vindbaar. Dat is frustrerend! Informatie kan zich nu eenmaal overal bevinden: op de fileshare, in SharePoint, een ander informatiesysteem… Organisaties zijn gebaat bij een snelle, goed geconfigureerde zoekfunctionaliteit, waar al deze bronnen in zijn opgenomen. Dit noemen we ook wel ‘Enterprise search’.

Enterprise search

Enterprise search is inzetbaar op twee manieren:

  • Optie 1 is zoeken op informatie. U weet niet direct welke documenten of informatie u gaat vinden. Maar u weet wel op welk onderwerp of keyword u moet zoeken.
  • Optie 2 is vinden van informatie. U weet dat het document er is, maar u weet niet waar.

Zoekstrategie en Enterprise search

Triple A ondersteunt organisaties bij het opzetten van een zoekstrategie en Enterprise search. Dit proces start natuurlijk met een goede configuratie van de zoekfunctionaliteit. Maar ook het meedenken over metadata (informatie over informatie) en het definiëren van de verschillende bronnen staat al vroeg centraal. Samen met de klant werkt Triple A aan een functionaliteit, waarmee gebruikers snel de gewenste resultaten boven water krijgen.

Gestructureerde data

Door kenmerken (metadata) aan de documenten mee te geven, is documentatie met dergelijke informatie (o.a. status) eenvoudig terug te vinden en wordt de kwaliteit gewaarborgd. Dit vindproces is mogelijk op de zoekmachine manier, maar die is niet preferent. Door een goede meta data structuur vindt de gebruiker met een paar selectieve clicks (< 3 clicks) precies dát document wat werd gezocht. De view op het document zorgt voor de nodige herkenning bij de gebruiker.

Vinden is een van de Quick Wins van de toepassing van SharePoint

Mogelijkheden voor zoeken en vinden

Triple A heeft verschillende mogelijkheden om zoeken en vinden te optimaliseren:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zoeken en vinden in SharePoint?
Neem dan contact met ons op via: 0418-510570.

contact