Projecten

Projectgroep

Een projectgroep bestaat uit meerdere leden. Communicatie en samenwerken is erg belangrijk. Alle informatie rondom een project ligt vast in één projectenportaal op SharePoint. Denk aan planningen, vergaderingen, beslispunten en klantdocumentatie (van offertes tot gebruikershandleidingen). Met het projectenportaal beschikt elk project lid over de laatste versie van documenten. Belangrijker nog is dat de project informatie gevonden wordt. SharePoint garandeert dat.
Het projectportaal is goed te combineren met MyWindow®. Elk project kan daar zijn eigen tegel hebben. Eenvoudige navigatie is een kracht van MyWindow®.

Efficiëntere uitvoering projecten

Per project is het mogelijk dat de taken, activiteiten en deadlines worden geregistreerd en gemonitord. Dit bevordert de efficiëntie, kwaliteit en voortgangsbewaking. Binnen SharePoint is het mogelijk om een overzicht te hebben door middel van de timeline functie.

Een andere optie is dat KPI’s worden bijgehouden die de voortgang, budget, doorlooptijd aangeven. Op het project portaal worden de KPI’s gevisualiseerd als stoplichtjes, zodat in een oogopslag duidelijk is welke projecten op schema lopen en welke niet.
Met een projectenportaal zijn projecten efficiënter uit te voeren, wat de productiviteit ten goede komt. Het overzicht dat voor de project leden beschikbaar is draagt bij tot betere beslissingen omtrent voortgang en planning. De KPI’s kunnen worden berekend of door de project manager ‘op gevoel’ worden aangepast.

Klantportaal

Naast de interne communicatie is het vaak van buitengewoon belang dat er gecommuniceerd wordt met externen zoals klanten, leveranciers, belanghebbenden. Het klantenportaal is een extensie van het projectportaal en werkt met geselecteerde gegevens van het projectportaal. Het projectportaal en het klantportaal zijn strikt van elkaar gescheiden maar maken wel gebruik van dezelfde ‘bron’ informatie. Deze ‘bron’ informatie wordt vertrekt op basis van leesrechten. Op onze klantportalen is ook ruimte voor uw klanten om commentaar, suggesties en andere bijdragen aan een goed lopend project.

 

Andere vormen van digitaliseren van bedrijfsprocessen:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een project- en klantportaal in SharePoint?
Neem dan contact met ons op via: 0418-510570.

contact