Incidentregistratie

Omschrijving afstudeeropdracht:

Incidentregistratie – zet Azure en SharePoint aan het werk!

Achtergrond

In de industriesector is het ‘safety first’. Als er een trapleuning los zit of erger: een oliepijp lekt, dan moet dit worden gemeld en geanalyseerd en moet er juist op gehandeld worden.

Voor de registratie van een gevaarlijke situatie moet locatie, omschrijving en – indien zinvol – een paar foto’s worden vastgelegd. De juiste personen moeten hiervan automatisch en snel van op de hoogte gebracht worden. Zij classificeren het risico en afhankelijk van de ernst van het gevaar moeten direct tijdelijke maatregelen genomen worden of reparaties worden ingepland. Lopende meldingen en uitgezette analyse- en reparatie-acties moeten worden gemonitord. Achteraf moet over de meldingen van afgelopen periode kunnen worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld over de gemiddelde fix-time, het aantal klasse A-meldingen, de meldingen per locatie, enz.

De vraag

Ontwerp en bouw een oplossing voor incidentregistratie en -monitoring op het SharePoint online platform. Maak gebruik van de nieuwe Azure PowerApps (voor mobiele toepassingen) en Microsoft Azure Flow en SharePoint Workflow voor het stroomlijnen en automatiseren van de businessprocessen en Azure PowerBI voor rapportages en dashboading.

Jouw taak is het beschrijven van de requirements, het onderzoeken van de beste technieken voor de oplossing, het opzetten van een prototype en deze toetsen, realiseren en documenteren.

Bij deze opdracht stellen wij volgende onderzoeksvragen:

  • Onderzoek bij een organisatie in de industriesector de behoefte en processen rondom incidentregistratie.
  • Hoe ziet het incidentregistratieproces er uit bij industriële bedrijven en wat is de behoefte aan ondersteuning bij deze processen.
  • Is Azure PowerApps volwassen en stabiel genoeg voor een bedrijfskritische applicatie.