Declaraties

Omschrijving afstudeeropdracht:

Declaraties – zet Azure en SharePoint aan het werk!

Achtergrond

Werknemers geven in de baas z’n tijd regelmatig geld uit aan vervoer, zakenlunches, en meer, en zij willen dit graag teruggestort zien op de eigen rekening. Hiervoor moet meestal een formulier worden ingevuld en, vergezeld van kopie van de bonnetjes, worden goedgekeurd door de manager en vervolgens worden ingeleverd bij de administratie. De administratie draagt zorg voor controle van de uitgaven en het overmaken van het bedrag en mailt terugkoppeling naar de medewerker en/of manager. Maar dat kan makkelijker!

De vraag

Ontwerp en bouw een oplossing voor declaratie-afhandeling op het SharePoint online platform en maak gebruik van:

  1. Azure PowerApps – categorie, bedrag en foto(s) van de bonnetjes kunnen worden aangeleverd met je smartphone;
  2. Microsoft Azure Flow;
  3. SharePoint Workflow voor het stroomlijnen en automatiseren van de business processen;
  4. Azure Power BI voor rapportages over declaraties die het management inzicht geeft in vaak verborgen kosten en patronen.

Bij deze opdracht stellen wij volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is per proces of onderdeel de beste techniek om toe te passen.
  • Is Azure PowerApps volwassen en stabiel genoeg voor een bedrijfskritische applicatie.